O firmě

Da power, s.r.o. je zodpovědný dodavatel stavebních prací.

Naším cílem je něčeho dosáhnout a každá stavební zakázka je pro nás velká výzva.

Není malé zakázky, není stavební zakázka, která se nedá zrealizovat, my víme jak. Naše motto je: „My jsme spokojeni, jen když je spokojený náš zákazník“.

Díky profesionálnímu přístupu se nám daří realizovat stavební zakázky ke spokojenosti investora.

Jsme rádi, když se k nám investor vrací, je to pro nás vyznamenání, že to co děláme, děláme dobře.

Za účelem zlepšení, zdokonalování stavebních dodávek a systému práce jsme přijali následující stanovy:

Realizovat veškeré stavební dodávky dohodnuté s investorem s cílem dosáhnout spokojenosti zákazníka s průběhem prací a termínem dokončení stavebních prací.

Zajišťovat stavební dodávky potřebnou technikou, neustále zdokonalovat odbornou zdatnost vedoucích pracovníků a velmi důsledně klást požadavky na detaily.

Realizovat maximální efektivitu stavební výroby, nikoliv na úkor kvality stavebních dodávek.

Minimální dopad naší stavební výroby na životní prostředí, řídit se požadavky na ochranu přírody a přispívat tak k její ochraně.

Bezpečnost práce na stavbách a požární bezpečnost bereme jako samozřejmost, tedy dodržování osobních ochranných pomůcek a požární ochrany.