Kaple sv. Jana Nepomuckého

Podrobnosti projektu

  • Název: Kaple sv. Jana Nepomuckého, Popůvky

Popis